Vodstvo kluba

Predsednik: ALOJZ MURKO

Častni predsednik: JOŽE MERMAL

Podpredsednik: BOŠKO TERBOVŠEK

Generalni sekretar: RAJKO PINTAR

Računovodkinja: VIDA SLATINŠEK

Administracija: AJDA POVH

Predsednik nadzornega sveta: EDI MAROLT