Žal so nedavne poplave prizadele tudi naše klubske objekte. Fotografije pričajo o hudih posledicah poplave na skakalnih objektih; hudo poškodovane skakalnice, plaz pod sodniškim stolpom, posamezni plazovi ob zaletišču HS – 94, plaz med malimi skakalnicami ni klubsko hišo, popolnoma zasuta cesta od klubske hiše do vrha zaletišča HS – 94, zasuta parkirišča ob skakalnicah in nanosi blata na celotni okolici skakalnice.

V ponedeljek bomo pričeli s sanacijo skakalnega centra. Za ponujeno prostovoljno pomoč se zahvaljujemo Mihi Severu, Franc Sever s.p. in Matjažu Ježovniku, Nivig d.o.o.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi zmogli

(AP)