Foto: Štefka Sem
Foto: Štefka Sem
Foto: Štefka Sem

SSK Ljubno BTC v letošnujem letu praznuje 3 velike jubileje; 50-letnico delovanja SSK Ljubno BTC, 30-letnico pokroviteljstva BTC d.d. in 70-letnico smučarskih skokov na Ljubnem.