Spoštovani

Vabimo vas na Občni zbor SSK LJUBNO BTC
ki bo v petek, 19. maja 2023, ob 18.00 uri.
Občni zbor bo ob vznožju velike skakalnice.

Dnevni red:

 1. Pozdrav predsednika SSK Ljubno BTC
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročilo predsednika
 4. Finančno poročilo in sprejem zaključnega poročila za leto 2022
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo trenerjev
 7. Razprava o poročilih
 8. Program dela za leto 2023
 9. Finančni načrt za leto 2023
  10.Razno (članarina, Modra kartica, prispevki staršev za vadnino in drugo)

predsednik
Alojz Murko