SSK Ljubno BTC je ambasador cilja ENAKOST SPOLOV #ZavarujmoPrihodnost

Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo žensk in deklic, doseči napredek pri zmanjševanju nasilja, povzročenega zaradi spola, in pri krepitvi enakosti med spoloma v izobraževanju, zaposlovanju in vodenju.

https://www.triglav.eu/sl/trajnosni-razvoj/zavarujmo-prihodnost/cilj/enakost-spolov

https://ssk-ljubno-btc.si/